A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata


A Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítése:

1. Szociális és gyámügyi igazgatás:

Szociális ügyek:

Segélyezési ügyek (aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segélyek, )személyi térítési díjak, szociális adatbázis kezelése, karbantartása, szociális nyilvántartások, statisztikák, szociális bizottsági ülések előkészítése, kérelmek, határozatok, jegyzőkönyvek elkészítése, közfoglalkoztatottak adatbázisának kezelése, igazolások kiadása.

Gyámhatósági ügyek:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendszeres gyermekvédelmi támogatási ügyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatási ügyek, óvodáztatási támogatás, nyilvántartások, gyámhatósági környezettanulmányok elkészítése.

Ügyintéző: Surmanné Laczó Mária

2. Általános igazgatás

Hagyatéki eljárások, adó-és értékbizonyítványok készítése, népesség-nyilvántartás, lakcímbejelentés, lakcímigazolás kiadása, vadászati igazgatás, kereskedelmi igazgatás, működési engedélyek, közterület-ügyek, termőföld vételi és bérleti felajánlásával kapcsolatos ügyek, sírhely-ügyek, vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartások, általános hatósági statisztikák, környezettanulmányok.

Ügyintéző: Dósa Ferencné

3. Pénzügyi igazgatás

Költségvetés-gazdálkodás, könyvelés, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók, normatíva-elszámolások, munkaügy, személyzeti ügyek, pénzügyi nyilvántartások, statisztikák, pénzügyi-munkaügyi jelentések, kimutatások, utalások, házipénztár-kezelés.

Ügyintézők: Petényi Pál Istvánné

4. Adóügyi igazgatás

Helyi adóügyek: magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, gépjárműadó, adóügyi eljárások, méltányossági ügyek, behajtások, végrehajtások, adók módjára történő bírságok behajtása, igazolások illetékmentességhez, adókönyvelés.

Ügyintéző: Laczóné Jakubecz Judit

5. Titkárság, ügyfélszolgálat

Házasságkötés, anyakönyvi ügyintézés, családi jogállás rendezése, képviselő-testületi ügyintézés, testületi jegyzőkönyvek, iktatás, irattározási feladatok, titkársági feladatok ügyfélszolgálat, postázás.

Ügyintéző: Kelemen-Pincze Natália

6. Településfejlesztési, műszaki ügyintézés

Településrendezési, szabályozási tervekkel kapcsolatos ügyintézés, műszaki ügyek, pályázatok készítésében való közreműködés, telepengedélyezési eljárás, fakivágási engedélyek, katasztrófa-védelmi ügyintézés.

Ügyintéző: 

7. Jegyzői ügyintézések:

Képviselő-testületi előterjesztések, határozati javaslatok, önkormányzati rendeletek elkészítése, bizottsági, társulási ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, önkormányzati megállapodások, kis szerződések elkészítése, Bursa Hungarica pályázat ügyintézése, birtokvédelmi ügyek, környezetvédelem, parlagfű-ügyek, helyszíni ellenőrzések, végrehajtás, választási eljárások, munkáltatói feladatok.

Jegyző, hivatalvezető: dr. Molnár-Fábián Ágnes