Rendeletek

Rendeletek 2021
A szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről 2021

Az iskola,óvoda, bölcsődekezdési támogatáshoz II. alkalom
Szociális tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről 
A mini bölcsődei ellátásról
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
2020 évi iskola – ,óvoda és bölcsődekezdési támogatásról
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) rendelet módosításáról
A pénzbeli és természetbeni valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról
A szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről
Településkép védelme rendelet

Levegő tisztasági rendelet

Magánszemélyek adójáról – módosítás – 2015
Szociális gondozás helyi szabályairól – módosítás – 2016
Intézményi térítési díjak – módosítás – 2016

Költségvetési rendelet – 2015
Költségvetési mellékletek – 2015

Tűzifa rendelet hatályon kívül helyezése

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő – testületének 9-2014 (VI.01) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról

Költségvetés előterjesztés – 2014
Költségvetési rendelet – 2014
Költségvetési mellékletek – 2014

Rendelet a közterület-elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről
A közterület-rendelet módosítása

Rendelet a temetőről és a temetkezési tevékenységről
A temetkezési-rendelet módosítása

Rendelet a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról

Rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásáról
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása

Rendelet a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről

Rendelet a közterületek használatáról és rendjéről, valamint a közterületi-használati díj megállapításáról

Rendelet a hulladék-gazdálkodási közszolgáltatásról

Rendelet a helyi adókról
A helyi adókról szóló rendelet módosítása

A helyi építési szabályzatról szóló rendelet 3 – 2003.(II.14.)
A helyi építési szabályzatról szóló rendelet kiegészítése 19 – 2003.(XII.19.)
A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása  13 – 2011.(X.07.)
A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása 14 – (2011.XI.29.)
A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása 6 – (2012.VIII.02.)