Rendeletek

RENDELETEK 2023 ÉV
A temetőről, a temetkezésről és a temetőhasználat szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetben a 7/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelettel Hatályos 2023.(V.27.)
7/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelet a temetőről, a temetkezésről és a temetőhasználat szabályairól szóló 13/2021.(XII.7.) Önkormányzati rendelet módosításáról
4/ 2023.(III.6.) rendelet a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/ 2020(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/ 2023.(III.2.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
2/2023.(II.27.) rendelet A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 42020.(IV.7) Önkormányzati rendelet módosításáról
1/2023. (II. 24.) rendelet-a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2003.(II.14.) rendelet módosításáról

RENDELETEK 2022. ÉV
Rendelet a helyi adókról hatályos 2023. január 1-től

szociális tűzifa rendelet

A köznevelési intézmények étkezéséért fizetendő térítési díjakról, valamint a szociális-,a vendég-,és az alkalmazotti étkezési térítési díjakról

2022. évi iskola,-óvoda és bölcsőde kezdési támogatásról

RENDELETEK 2021. ÉV
A temetőről, a temetkezésről és a temetőhasználat szabályairól
A címek kitüntetések elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről
A szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről 2021

RENDELETEK 2020. ÉV
Az iskola,óvoda, bölcsődekezdési támogatáshoz II. alkalom
Szociális tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről 
A mini bölcsődei ellátásról
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
2020 évi iskola – ,óvoda és bölcsődekezdési támogatásról
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) rendelet módosításáról
A pénzbeli és természetbeni valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról

RENDELETEK 2019. ÉV
A szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

RENDELETEK 2018. ÉV
Településkép védelme rendelet

RENDELETEK 2017. ÉV
Levegő tisztasági rendelet

Magánszemélyek adójáról – módosítás – 2015
Szociális gondozás helyi szabályairól – módosítás – 2016
Intézményi térítési díjak – módosítás – 2016

Költségvetési rendelet – 2015
Költségvetési mellékletek – 2015

Tűzifa rendelet hatályon kívül helyezése

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő – testületének 9-2014 (VI.01) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról

Költségvetés előterjesztés – 2014
Költségvetési rendelet – 2014
Költségvetési mellékletek – 2014

Rendelet a közterület-elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről
A közterület-rendelet módosítása

Rendelet a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról

Rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásáról
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása

Rendelet a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről

Rendelet a közterületek használatáról és rendjéről, valamint a közterületi-használati díj megállapításáról

Rendelet a hulladék-gazdálkodási közszolgáltatásról

A helyi építési szabályzatról szóló rendelet 3 – 2003.(II.14.)
A helyi építési szabályzatról szóló rendelet kiegészítése 19 – 2003.(XII.19.)
A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása  13 – 2011.(X.07.)
A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása 14 – (2011.XI.29.)
A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása 6 – (2012.VIII.02.)