A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata


A Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítése:

 Jegyzői ügyintézések:
Jegyző, hivatalvezető: Pappné Freistág Melinda megbízott jegyző

Képviselő-testületi előterjesztések, határozati javaslatok, önkormányzati rendeletek elkészítése, bizottsági, társulási ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, önkormányzati megállapodások, kis szerződések elkészítése, Bursa Hungarica pályázat ügyintézése, birtokvédelmi ügyek, környezetvédelem, parlagfű-ügyek, helyszíni ellenőrzések, végrehajtás, választási eljárások, munkáltatói feladatok.

Pénzügyi és Adóügyi csoport:
Csoportvezető: Pappné Freistág Melinda

1. Pénzügyi igazgatás:
Ügyintézők:Pappné Freistág Melinda, Suriny Katalin, Kaba Dorottya

Költségvetés-gazdálkodás, könyvelés, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók, normatíva-elszámolások, munkaügy, személyzeti ügyek, pénzügyi nyilvántartások, statisztikák, pénzügyi-munkaügyi jelentések, kimutatások, utalások, házipénztár-kezelés.

2. Adóügyi igazgatás:
Ügyintézők:  Szabó- Szinovszki Helga, Petényi Pál Istvánné

Helyi adóügyek: magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, gépjárműadó, adóügyi eljárások, méltányossági ügyek, behajtások, végrehajtások, adók módjára történő bírságok behajtása, igazolások illetékmentességhez, adókönyvelés.

Hatósági és Igazgatási csoport:
Csoportvezető:

1. Szociális és gyámügyi igazgatás:
Ügyintéző: Beluczki Judit

Szociális ügyek:
Segélyezési ügyek (aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segélyek, )személyi térítési díjak, szociális adatbázis kezelése, karbantartása, szociális nyilvántartások, statisztikák, szociális bizottsági ülések előkészítése, kérelmek, határozatok, jegyzőkönyvek elkészítése, igazolások kiadása.

Gyámhatósági ügyek:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendszeres gyermekvédelmi támogatási ügyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatási ügyek, óvodáztatási támogatás, nyilvántartások, gyámhatósági környezettanulmányok elkészítése.

2. Általános igazgatás:
Ügyintéző: Dósa Ferencné

Hagyatéki eljárások, adó-és értékbizonyítványok készítése, népesség-nyilvántartás, lakcímbejelentés, lakcímigazolás kiadása, sírhely-ügyek, vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartások, általános hatósági statisztikák, környezettanulmányok. Házasságkötés, anyakönyvi ügyintézés, családi jogállás rendezése.

3.Hatósági ügyek:
Ügyintéző: Bertyákné Bolgár Marianna

Kereskedelmi igazgatás, működési engedélyek, közterület-ügyek, termőföld vételi és bérleti felajánlásával kapcsolatos ügyek. Munkaügyek.

4. Titkárság, ügyfélszolgálat
Ügyintéző: Kelemen-Pincze Natália

Titkársági feladatok, ügyfélszolgálat, postázás, képviselő-testületi ügyintézés, iktatás, irattározási feladatok, pályázatokkal kapcsolatos feladatok.