Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház

Ifjúsági Ház

Cím: Rákóczi út 120.
Tel.: 06-20-620-7974
E-mail: kultura@ersekvadkert.hu

 

A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézményben integrálva működik a könyvtár, Ifjúsági Ház, Érsekvadkerti Teleház, Helytörténeti Emlékház és a Közösségi Ház, főállásban dolgozók száma: 3 fő.

Az intézmény fő tevékenységi körének zömét a lakosság felől felmerülő igények határozzák meg.

Működésünk céljai:

1. Az iskolai rendszeren kívüli, öntevékeny felnőttoktatási lehetőségek megteremtése.

Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek nyelvi, számítástechnikai, stb. tanfolyamok.

A szülők, a nevelők együttes nevelő tevékenységének hatékonyságát fejlesztő alkalmak.

Népfőiskolai csoportok /Érsekvadkerti Gazdák Népfőiskolája/.

2. Érsekvadkert környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi szokások gondozása, gazdagítása.

A településünk természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismerté tétele, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a „gazdatudat” erősítése. A helyi értékeket védő helyi ünnepek, műsorok, bemutatók, találkozók lebonyolítása.

3. Az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

Biztosítani kell az ünnep együttes örömeihez, a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása

Színházi előadások, faluklubok szervezése.

Népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, segítése.

A világi és egyházi ünnepek közismerté tétele, a közművelődés lehetőségeivel élményeinek gazdagítása.

A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek biztosítása.

A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, zene-, táncegyüttes szervezése, működtetése.

4. A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű – civil közösségeinek  igény szerinti segítése, művelődési szándékainak támogatása.

A közösségi akciókhoz téri, tárgyi feltételek biztosítása.

5. A szabadidő kulturált célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

A községi művelődéshez a célnak megfelelő esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.

Az intézmény társadalmi beágyazottságát jelzi hogy, 1%-os felajánlásokból, 2009-ben 548.000 Ft-ot kapott.

Az intézmény 70 fős kamaraterme alkalmas tanfolyamok lebonyolítására, előadásokra, termékbemutatókra.

Az intézmény 60 m2 szabadtéri színpaddal, 2x500W hangosítással, projektorral áll az igénylők rendelkezésére.

 

Könyvtár

Érsekvadkerten a könyvtár a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény keretein belül működik, integrációs intézményként, önálló könyvtári feladatokkal, önálló költségvetési előirányzattal.

  • Információt szolgáltat: 20 ezer kötetes állományával (aminek frissítése főleg szakkönyveket követel), internet hozzáféréssel, Európai Uniós gyűjteményével. (Az utóbbi kollekciót 2001 novemberében nyerte el a Külügyminisztérium és az Országgyűlési Könyvtár közös pályázatával, azóta évente bővül)
  • Könyvtárhasználóvá nevel: iskolai órák, könyvtárbemutató foglalkozások, irodalmi rendezvények segítségével.
  • Közösségi tér: agora és fórum egyszerre, ahol emberek, gondolatok, ismeretek, eszmék, tervek, szellemi műhelyek találkoznak.

Az 1997-es törvény, amely a nyilvános könyvtárak működését szabályozza és rendezi, biztosítja a demokrácia és esélyegyenlőség feltételeit azáltal, hogy megteremti a hálózati kapcsolatok infrastruktúráját. Hiszen az információhoz való hozzáférés mindenkinek joga, a kistelepülések könyvtárai egyenrangú partnerei a könyvtári rendszernek, és ezen a hálózaton keresztül valósulhat meg a „falak nélküli” könyvtár ideája.

Ebbe a rendbe, rendszerbe illeszkedik be és fejleszti szolgáltatásait az érsekvadkerti könyvtár is. Nyilvános könyvtári alapfunkciói adottak: könyvkölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás. Speciális feladatai a használói szükségletek felmérése, a potenciális használók számbavétele alapján alakultak ki.

  • A társadalmi változásokra reflektálva nagyobb figyelmet kell fordítani a közhasznú szolgáltatások bevezetésére. Az olvasók igénylik az eligazítást az információtengerben, ügyintézéseikhez elkél az irányítás.
  • Az élethosszig tartó tanulás az oktatás területén kelt új igényeket. Tanuláshoz, továbbtanuláshoz elengedhetetlen a legfrissebb kézikönyvek és az internet használata.
  • A szabadidő hasznos eltöltését, a kikapcsolódást a szépirodalom olvasása biztosíthatja.
  • A gyerekek könyvtárba csalogatását színes programok segíthetik elő, otthonossá válásukat a könyvek birodalmában úgy érhetjük el, ha megtanítjuk a könyvtári lehetőségek kihasználására őket.
  • Közösségi térként is működnie kell a könyvtárnak.

A könyvtár évek óta biztosítja a lakosságnak a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat: könyvkölcsönzés, folyóiratok hozzáférhetősége (30 féle folyóirat + 3 napilap), tájékoztató adatszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés. Beiratkozott olvasóinak száma 500-600 fő körül mozog. Állománya több mint 20.000 kötet. A gyermekek folyamatos könyvtárismertető, könyvtárhasználatot bemutató órákon vesznek részt. A középiskolás korosztály mindennapos felkészüléséhez nélkülözhetetlen a könyvtár. Ők a legintenzívebb használók. A felnőtteket legtöbbször a kikapcsolódás vágya vagy a gyors információszerzés hozza be az intézménybe.

Az utóbbi években sokat változott, bővült a könyvtár munkája. Az új igényeknek megfelelően a könyvtár kulturális szolgáltató hellyé nőtte ki magát.

 

Nyitva tartás:

Hétfő: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Kedd: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Szerda: 9:00- 12:00 - 14:00-16:00

Csütörtök: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Péntek: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Szombat:  szünnap

 

Küldetés nyilatkozat

Könyvtárhasználati szabályzat

 

Közösségi Ház

Szolgáltatásaink:

– terembérlet: esküvőkre, családi- és céges rendezvényekre
– 200 fős színház terem – teljes körű audiovizuális rendszerrel felszerelve
– 30 fős kisterem

Rendezvényszervezés: esküvők, céges rendezvények, koncertek, műsoros estek, konferenciák teljes körű szervezéssel